เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพัฒนาผลการเรียนรู้ ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ด้วยโปรแกรม ClassStart เรื่อง การออกแบบ Template Powerpoint ด้วย Photoshop สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กนกวรรณ เรืองแสน

โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม

รู้จักประยุกต์ Software ให้เกิดประโยชน์ดได้เอง