การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ม.5/1
ผู้สอน

นางสาาว สัตตบุษย์ โพธิรุท

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ม.5/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15521

สถานศึกษา
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเพิ่มเติมระดับชั้นมัธศึกษาปีที่ 5

การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป โดยโปรแกรม Adobe Flash CS3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.