เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ม.5/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับ นักเรียนชั้นม.5/2 เข้าสู่่รายวิชา การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

เมื่อนักเรียนเข้าสู่ชั่นเรียนแล้ว ขอให้นักเรียนอ่านข้อตกลงในการเรียนในรายวิชาเพื่อทำความเข้าใจ

ข้อตกลงในชั้นเรียน ของเรามีดังนี้

1. เมื่อถึงเวลาเรียน ให้นักเรียนเข้าห้องปฏิบัติการ โดยให้นั่งตามเลขที่ แล้วเข้าระบบเข้าสู่ห้องเรียน ClassStart

2. ในห้องเรียน ClassStart จะมีทั้งใบงาน แแบฝึกหัด และแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมต่างๆ ให้นักเรียน หมั่นเข้ามาอัพเดทกิจกรรมในห้องเรียน ออนไลน์อยู่เป็นประจำ

3. การทำงานส่ง จะให้ทำการอัพโหลดไฟล์งาน ส่งผ่านห้องเรียนออนไลน์ ClassStart โดยส่งในกระทู้แบบฝึกหัด