เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

06-213-401 Marine Meteorology 1/58

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สารประกอบอุตุนิยมวิทยา ลักษณะของชั้นบรรยากาศ เมฆ ความชื้น ลมประจำถิ่น กระแสลม หยาดน้ำฟ้า ความปั่นป่วนในชั้นบรรยากาศและทะเล ปฏิกิริยาระหว่างผิวทะเลและบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของบรรยากาศ การแลกเปลี่ยนและการพาความร้อนในทะเลและมหาสมุทร พายุ ฤดูกาล พลศาสตร์ความร้อนและอุทกพลศาสตร์ของชั้นบรรยากาศและมหาสมุทร