เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

IS301 มัลติมีเดีย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดเกี่ยวกับมัลติมีเดีย การสร้างมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบพื้นฐานของการจัดสร้างมัลติมีเดีย ความรู้เบื้องต้นในการผลิตสื่อภาพ เสียง และแอนิเมชัน การประสานสื่อเข้ากันด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม