เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

MD602 การออกแบบเกมและการพัฒนาเกมบนอุปกรณ์มือถือ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ลักษณะและประเภทต่างๆ ของเกม การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เล่นเกม แนวคิดและหลักการออกแบบเกม ขั้นตอนในการออกแบบเกม การสร้างโครงเรื่องในเกม แนวคิดเรื่องระดับของเกม หลักการวิจารณ์เกม การพัฒนาเกมบนอุปกรณ์มือถือ