ผู้สอน
ภาวณี รัตนสมบูรณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ฟิสิกส์ ม.5


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15557

สถานศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้


คำอธิบายชั้นเรียน

เรื่อง งานและพลังงาน