ชั้นเรียนทดสอบ Classstart SURATTANEE

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียนทดสอบ จากการอบรมที่ ม.ราชภัฎสุราษฏร์ธานี วันที่ 12 มิถุนายน 2558