1105202 จิตวิทยาวัยรุ่น - ทดสอบการสร้างชั้นเรียน
ผู้สอน

ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 18 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
1105202 จิตวิทยาวัยรุ่น - ทดสอบการสร้างชั้นเรียน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15562

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.