NUR-111 สังคมและสุขภาพชุมชน


ผู้สอน
ผศ.ดร. นัยนา หนูนิล
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
NUR-111 สังคมและสุขภาพชุมชน

รหัสวิชา
1558

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คำอธิบายวิชา

สอนวันพุธ เวลา 10.00-12.00 น. ห้อง 3209


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books