เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

NUR-111 สังคมและสุขภาพชุมชน

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สอนวันพุธ เวลา 10.00-12.00 น. ห้อง 3209