ภาษาไทย ท32101
ผู้สอน

สุวรรณา สมหวัง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทย ท32101

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15588

สถานศึกษา
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียน 2 คาบ/สัปดาห์ เวลาเรียนร้อยละ80 คือ 36 คาบ สาระการเรียนรู้ การอ่าน การฟัง การพูด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.