เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ประถมศึกษาปีที่5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ขวัญชัย ชูช่อเกตุ

โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน

นักเรียนสามารถอธิบายประวัติพระเจ้ากรุงธนบุรีได้