ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้สอน

ครู ดอกไม้ ณ เมืองฝาง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15593

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าฝาง

คำอธิบายชั้นเรียน

การสอนวิชาภาษาไทย มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ สื่อสารได้ทั้ง ภาษาพูด และภาษาเขียน นำภาษาไทยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.