ป.1
ผู้สอน

กัลยา พลกุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ป.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15595

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าฝาง

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.