ภาษาอังกฤษ อ31101

คำอธิบายชั้นเรียน

  • สามารถสนทนาโต้ตอบข้อมูลส่วนตัวได้
  • เขียนemail ได้