งานเครื่องมือกลอัตโนมัติ

ศิริพงษ์ สอนมี

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

คำอธิบายชั้นเรียน

cnc