ปวช.2/1

วิษณุ ขำวงศ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้