homeปวช.2/1
person
ปวช.2/1

ผู้สอน
นาย วิษณุ ขำวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวช.2/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
156

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี

คำอธิบายวิชา

วิชาฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)