ปวช.2/1

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้