homeงานส่วนส่งเสริมวิชาการ
personperson_add
งานส่วนส่งเสริมวิชาการ

ผู้สอน
person
นาย อวยพร เรืองศรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
งานส่วนส่งเสริมวิชาการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1560

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการจัดระบบงานของส่วนส่งเสริมวิชาการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)