ภาษาอังกฤษ อ31101

คำอธิบายชั้นเรียน

สนทนาข้อมูลส่วนตัว ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูล เรื่องใกล้ตัว อ่าน เขียน เกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวัน