สัปดาห์ที่ 2


ผู้สอน
ครู ดอกไม้ ณ เมืองฝาง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 6 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สัปดาห์ที่ 2

Class ID
15612

สถานศึกษา
บ้านท่าฝาง
คำอธิบายวิชา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)