เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Preparatory Course: English: Listening and Speaking

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษในทักษะฟังพูด ก่อนเปิดเทอม

คลาสเรียนนี้ จะเน้นพัฒนาทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษของผู้เรียน ผ่านการทำกิจกรรมทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษตลอดเวลา