ปฏิบัติการวิทย์ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปฏิบัติการวิทย์ 1 ห้องพิเศษ วิทย์ คณิต