ปฏิบัติการวิทย์ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติการวิทย์ 1 ห้องพิเศษ วิทย์ คณิต