ผู้สอน
นางสาว สิริธร วงค์หลี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

SALD COM221


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15635

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบ สำหรับนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 ภาคค่ำ ห้อง คธ.221