เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชาการงานพื้นฐาน โปรแกรม Small Basic M.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ภิรมย์ รุ่งเรืองวณิชกุล

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง

การเขียนโปรแกรม Small Basic เพื่อสร้างเป็นโครงงานของนักเรียน