เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

idle

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ทรงพล โนวิรัมย์

เครื่องเสียงเสราะกราว

ศึกษา idle ของวงจร amplifier