มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4/1

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมศึกษา โดยครูศิวานันท์ สังข์ทอง