ม.1/7
ผู้สอน

นางสาว เสาวนีย์ ชลสงคราม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ม.1/7

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15679

สถานศึกษา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพแลเทคโนโลยี 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.