homeสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน NUR-241
person
สุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน NUR-241

ผู้สอน
ผศ.ดร จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน NUR-241

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1568

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ประมวลรายวิชา สุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)