การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์,Ebook ด้วยโปรแกรม Desktop Author ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้สอน

กนกวรรณ เรืองแสน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์,Ebook ด้วยโปรแกรม Desktop Author ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15690

สถานศึกษา
โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์,Ebook ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.