การบำบัดพื้นฐานทางคลินิก

คำอธิบายชั้นเรียน

การบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐานทางคลินิการฝึกทักษะการบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐาน