ม.2 หน้าที่พลเมือง
ผู้สอน

นาย สมชาย ทุมอาริยะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ม.2 หน้าที่พลเมือง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15715

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านบางลาด

คำอธิบายชั้นเรียน

หน้าที่พลเมือง ม.2 ร.ร.บ้านบางลาด ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร สพป.กพ.1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.