ผู้สอน
วุฒิชัย นาเมือง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

2204-2111 อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ ปวช.1/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15717

สถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง


คำอธิบายชั้นเรียน

2204-2111 อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ ปวช.1/1