สุนทรียสนทนา


ผู้สอน
นาย สิงห์ กาญจนอารี
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สุนทรียสนทนา

รหัสวิชา
1575

สถานศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก

คำอธิบายวิชา

การสื่อสารอย่างสันติ เพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ปกติสุข รับฟังอย่างตั้งใจ ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ละวางการตัดสินอย่างไม่มีอคติ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books