homeสุนทรียสนทนา
personperson_add
สุนทรียสนทนา

ผู้สอน
person
นาย สิงห์ กาญจนอารี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สุนทรียสนทนา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1575

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การสื่อสารอย่างสันติ เพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ปกติสุข รับฟังอย่างตั้งใจ ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ละวางการตัดสินอย่างไม่มีอคติ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)