ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับสู่ชั้นเรียน "ระบบสำนักงานอัตโนมัติ" คะเด็กที่น่ารัก