อบรม Flipped Classroom @ PSU July 3

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับใช้เพื่ออบรมFlipped Classroom @ PSU July 3 นี้ค่ะ