เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วท.วส.111 พยาธิวิทยา (1/2558)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส 57

ศึกษากลไกการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ ในร่างกายเมื่อมีภาวะไม่สมดุลเกิดขึ้น กระบวนการเกิดโรคและพยาธิสภาพที่มีผลต่อการทำงานของระบบต่างๆ รวมทั้งอาการและการแสดงออกเนื่องจากพยาธิสภาพ การตอบสนองของระบบต่างๆ และการรักษาความสมดุลในร่างกาย