อบรม classstart.org ครูภาษาอังกฤษจังหวัดสิงห์บุรี
ผู้สอน

อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
อบรม classstart.org ครูภาษาอังกฤษจังหวัดสิงห์บุรี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15783

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ครูภาษาอังกฤษจังหวัดสิงห์บุรี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.