์NP ปี 1 (รหัส 54)


ผู้สอน
นาง วรรณา นิลพัฒน์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
์NP ปี 1 (รหัส 54)

รหัสวิชา
1580

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คำอธิบายวิชา

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books