520-412 เศรษฐกิจชุมชน

สมยศ ทุ่งหว้า

ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

เศรษฐกิจชุมชน