520-412 เศรษฐกิจชุมชน
ผู้สอน

สมยศ ทุ่งหว้า

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
520-412 เศรษฐกิจชุมชน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15817

สถานศึกษา
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

เศรษฐกิจชุมชน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.