ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2558

ยัสมะห์ หมัดโต๊ะแหล๊ะ

โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระการเรียนรู้อิสลามศึกษา รายวิชา อัล อัคลาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2558