เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1 ครูดาราทิพย์ รัตนะ

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1