ผู้สอน
ลัดดา สารานพคุณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศ1 (ครูลัดดา)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15841

สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1