คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

โสภา อัยสุวรรณ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ