ชั้นป.6

กนกพร ลีลาสำราญ

โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่)

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน