ชั้นป.6

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน