ชั้น ม.1/7


ผู้สอน
นาง ภัทณี วงสกุล
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 10 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้น ม.1/7

รหัสวิชา
1585

สถานศึกษา
โรงเรียนอุตรดิตถ์

คำอธิบายวิชา

วิชาเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7 โรงเรียนอุตรดิตถ์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books