homeชั้น ม.1/7
personperson_add
ชั้น ม.1/7

ผู้สอน
นาง ภัทณี วงสกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ม.1/7

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1585

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7 โรงเรียนอุตรดิตถ์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)