เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (ห้องเรียนครูนุช)
ผู้สอน

ครู อรนุช สุวรรณรัตน์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (ห้องเรียนครูนุช)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15856

สถานศึกษา
ท.1

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับ ม.4


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.