ผู้สอน
ครู ครูสุดารัตน์ สังขะทิพย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15882

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น


คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน