homeทักษะการคิดแบบวิศวกร
personperson_add
ทักษะการคิดแบบวิศวกร

ผู้สอน
person
นาย สกุลวัฒน์ วัฒนกูล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ทักษะการคิดแบบวิศวกร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1589

สถานศึกษา
โอเมก้า

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างเสริมทักษะ ให้เกิดการคิดวิเคราะห์แบบวิศวกร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)