homeทักษะการคิดแบบวิศวกร
person
ทักษะการคิดแบบวิศวกร

ผู้สอน
นาย สกุลวัฒน์ วัฒนกูล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ทักษะการคิดแบบวิศวกร

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1589

สถานศึกษา
โอเมก้า

คำอธิบายวิชา

สร้างเสริมทักษะ ให้เกิดการคิดวิเคราะห์แบบวิศวกร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)