ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

รุจิรา มรกตอัมพรกุล

โรงเรียนสตรีศึกษา 2

คำอธิบายชั้นเรียน

สายวิทย์-คณิต