เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(โลก อวกาศและดาราศาสตร์)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย เสน่ห์ สายต่างใจ

โรงเรียนเถินวิทยา

สาระพื้นฐาน สาระที่ 6และ 7