homeมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(โลก อวกาศและดาราศาสตร์)
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(โลก อวกาศและดาราศาสตร์)

ผู้สอน
นาย เสน่ห์ สายต่างใจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(โลก อวกาศและดาราศาสตร์)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
159

สถานศึกษา
โรงเรียนเถินวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระพื้นฐาน สาระที่ 6และ 7

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)