มัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(โลก อวกาศและดาราศาสตร์)


ผู้สอน
นาย เสน่ห์ สายต่างใจ
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 11 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(โลก อวกาศและดาราศาสตร์)

รหัสวิชา
159

สถานศึกษา
โรงเรียนเถินวิทยา

คำอธิบายวิชา

สาระพื้นฐาน สาระที่ 6และ 7

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books